นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็ก


ความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมของเราเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่ Warner Bros. Entertainment Group ("เรา", "เรา", "ของเรา") เราจึงจัดเตรียมสรุปแนวทางการปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เอาไว้ เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้เข้าชมของเราเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่จะถูกรวบรวมในระบบออนไลน์และเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่, บริการ, และแอปพลิเคชันของเรา (“เว็บไซต์” หรือ “เว็บไซต์ต่างๆ”) และเพื่อให้ผู้เข้าชมรู้ถึงวิธีการควบคุมข้อมูลนี้ในขณะที่สำรวจเว็บไซต์ของเรา 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควบคุมการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเราที่นโยบายนี้ถูกประกาศเอาไว้ บางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกส่งไปหาและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากพ่อแม่, เยาวชน, หรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะอื่นๆ ในบางกรณี ส่วนเหล่านี้อาจอยู่ภายใต้ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกออกมา หรือเพิ่มเติม เช่นนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไปของ Warner Bros. หรือประกาศอื่นที่ถูกนำเสนอ ณ จุดเก็บข้อมูล


ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม


ข้อมูลส่วนบุคคลและการลงทะเบียนบัญชี เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมออนไลน์และกิจกรรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่บางส่วนของเรา หรือเพื่อให้เราตอบสนองต่อคำขอของผู้เข้าชม เราอาจขอให้ผู้เข้าชมให้ข้อมูลบางอย่างแก่เรา เช่น ชื่อต้น, ภูมิลำเนา, และที่อยู่อีเมล สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเชิงโต้ตอบที่เสริมเข้ามา เช่น โลกเสมือนจริงซึ่งผู้เข้าชมสามารถเล่นเกม, แชทกับเพื่อนๆ, และแลกไอเท็มหรือสกุลเงินเสมือน เราอาจกำหนดให้เด็กๆ เลือกชื่อหน้าจอ และ/หรือ สร้างบัญชีกับเรา บัญชีนี้อาจต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, และข้อมูลประวัติโดยย่ออื่นๆ 

พ่อแม่, ผู้ปกครอง, ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และเยาวชน สำหรับกิจกรรมบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา และเมื่อผู้เข้าชมแสดงตัวต่อเราว่า เขาหรือเธอเป็นเด็ก เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เข้าชม เช่น ที่อยู่อีเมลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:  (1) ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองทราบถึงความสนใจของเด็กในกิจกรรม; (2) ขออนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ; (3) ให้คำแนะนำแก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนและเปิดใช้คุณสมบัติบางอย่างของบัญชีลูกของตน; หรือ (4) จัดเก็บอีเมลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองในรูปแบบ "แฮช" หรือที่มีการป้องกัน (เช่นแปลเป็นแถวของตัวอักษรหรือตัวเลข ซึ่งไม่ระบุตัวบุคคล) เพื่อช่วยในการบำรุงรักษาบัญชี เช่น กู้คืนรหัสผ่านที่หายไป ในบางส่วนของเว็บไซต์ที่มีกิจกรรมส่งไปยังผู้เข้าชมที่บรรลุนิติภาวะและเยาวชนของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์เหล่านั้น เช่น ชื่อเต็ม, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ในทำนองเดียวกัน บางส่วนของเว็บไซต์อาจอนุญาตให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะและเยาวชนเข้าร่วมคุณสมบัติเชิงโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม เช่น การแชร์เนื้อหาผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดีย, การโต้ตอบกับโปรแกรมเสริมของโซเชียลมีเดีย, หรือลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชีแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม เมื่อผู้ที่บรรลุนิติภาวะและเยาวชนใช้แพลตฟอร์มและโปรแกรมเสริมของโซเชียลมีเดียดังกล่าว อาจมีข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดียบางอย่างถูกแบ่งปันให้กับเรา เช่น ชื่อผู้ใช้และข้อมูลประวัติโดยย่ออื่นๆ 

การซื้อและการทำธุรกรรม นอกจากนี้เรายังอาจเสนอโอกาสในการซื้อต่างๆ ให้พ่อแม่และผู้เข้าชมที่บรรลุนิติภาวะอื่นๆ เช่น สิทธิพิเศษของสมาชิก, ไอเท็มหรือสกุลเงินเสมือน เพื่อใช้ภายในเว็บไซต์และเกมออนไลน์ต่างๆ ของเรา, สินค้า, หรือของขวัญสำหรับตัวเอง, เพื่อนหรือครอบครัว, หรือเพื่อให้สามารถเข้าร่วมคุณสมบัติเชิงโต้ตอบบางอย่าง ในกรณีเช่นนี้ เราอาจกำหนดให้พ่อแม่หรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะให้ชื่อเต็ม, ที่อยู่เรียกเก็บเงินและไปรษณีย์, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, และหมายเลขบัตรเครดิต สำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งให้กับบุคคลที่สามนั้น เราต้องขอให้ระบุชื่อผู้รับและที่อยู่ทางไปรษณีย์ด้วย ในบางครั้ง เราอาจเรียกขอข้อมูลด้วยความสมัครใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจส่วนบุคคลในการช็อปปิ้งของผู้ซื้อ ธุรกรรมซื้อที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตควรจะต้องทำให้สมบูรณ์โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Warner Bros.

การสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ของเรา ผู้เข้าชมอาจต้องการสื่อสารกับเพื่อน หรือบอกเพื่อนของพวกเขาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราอาจขอให้พวกเขาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น ซึ่งโดยปกติจะจำกัดเฉพาะชื่อต้นและที่อยู่อีเมล  ข้อมูลนี้ใช้เพื่อตอบสนองคำขอของผู้เข้าชมเท่านั้น และจะถูกลบออกจากระบบของเราเมื่อข้อความถูกส่ง  เว็บไซต์บางแห่งอนุญาตให้ผู้เข้าชมแชทกับเพื่อนๆ ในรูปแบบที่แสดงการสื่อสารของพวกเขากับผู้ใช้รายอื่นๆ ของเว็บไซต์  โดยทั่วไป เว็บไซต์เหล่านี้อนุญาตให้ผู้เข้าชมที่เป็นเด็กเลือกวลีต่างๆ ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า หรือใช้เครื่องมือ หรือกระบวนการในการกรองและตรวจสอบข้อความแชทที่เขียนขึ้นโดยผู้เข้าชม  หากเครื่องมือเหล่านี้ตรวจพบข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้เข้าชมที่เป็นเด็กพยายามโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ออกจากการโพสต์ของเด็กก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ

อุปกรณ์ และข้อมูลการใช้งาน นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น ประเภทของคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น Windows หรือ Mac OS) และเบราว์เซอร์ (เช่น  Firefox, Internet Explorer, เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา, ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่, ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (เช่น AT&T, Earthlink), ตัวระบุบางอย่าง (เช่น ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะตัว, ที่อยู่ IP, และที่อยู่ IP ของอุปกรณ์เคลื่อนที่), ข้อมูลการใช้งาน (เช่น คำขอหน้าเว็บและเวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยบนเว็บไซต์ของเรา) และข้อมูลอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เพื่อช่วยเราสนับสนุนการดำเนินงานภายในของเว็บไซต์  ดูเพิ่มเติมในส่วน คุกกี้และข้อมูลด้านเทคนิคอื่นๆ ด้านล่าง

การแจ้งเตือนแบบพุช ผู้เข้าชมอาจเลือกรับการแจ้งเตือนแบบพุชจากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้เข้าชมสามารถจัดการกับการแจ้งเตือนแบบพุชตามความชอบได้ตลอดเวลา โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพวกเขา

ติดต่อเรา  หากผู้เข้าชมเลือกที่จะติดต่อเราทางอีเมลหรือผ่านแบบฟอร์มฝ่ายบริการลูกค้า เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล และข้อมูลเกี่ยวกับการสอบถาม  เมื่อเรากระทำการตามคำขอของผู้เข้าชมแล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคล


วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมบนเว็บไซต์
 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา นอกเหนือจากการจัดหาผลิตภัณฑ์, โปรแกรม, และบริการของเรา อีกทั้งวัตถุประสงค์อื่นใดที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูล เรายังใช้ข้อมูลของผู้เข้าชมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ภายในอื่นๆ อีกด้วย เช่น เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถสมัครสมาชิกจดหมายข่าวออนไลน์ของเรา, เพื่อเข้าร่วมหนึ่งในการชิงโชคหรือการแข่งขันของเรา, เพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ, เพื่อเล่นเกมและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนของพวกเขา, และนำเสนอคุณสมบัติ, ผลิตภัณฑ์, โปรแกรม, และบริการอื่นๆ ที่เราเชื่อว่าอาจเป็นที่สนใจ นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในของเรา, รวมถึงการปรับเนื้อหาและประสบการณ์สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้เป็นส่วนบุคคล, พัฒนาและปรับการออกแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราให้เป็นส่วนบุคคล, และวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ เราอาจใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรือล่วงละเมิด หรือเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ของเรา หรือสิทธิของผู้เข้าชมอื่นๆ หรือบุคคลที่สามต่างๆ เรายังอาจใช้ข้อมูลตามความยินยอมที่เหมาะสมอีกด้วย


วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมบนเว็บไซต์


ผู้ให้บริการ บางครั้งเราใช้ตัวแทน, ผู้ทำสัญญา, หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ในการให้บริการแก่ผู้เข้าชมในนามของเรา เช่น การจัดหาสกุลเงินเสมือนให้ผู้เข้าชม ซึ่งพวกเขาอาจซื้อ, แลกคะแนนสะสมสำหรับไอเท็มหรือผลิตภัณฑ์เสมือน, การส่งสินค้าที่ผู้เข้าชมสั่งซื้อ, การส่งอีเมลในนามของเรา, หรือช่วยเหลือเราในการจัดการและดูแลรางวัลสำหรับการโปรโมต, การประกวด, หรือการชิงโชค ในกรณีเหล่านี้ เรากำหนดให้ผู้ให้บริการปกป้องความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เรายังอาจใช้ผู้ให้บริการในการทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในอีกด้วย เช่น เพื่อทำการวิเคราะห์ 

ผู้สนับสนุนร่วม บางเว็บไซต์ของเรา, หรือบางส่วนบนเว็บไซต์ของเราอาจได้รับการสนับสนุนร่วมกันโดยคู่ค้าทางธุรกิจของเราหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่า ซึ่งอาจรวบรวมหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมได้ ในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้ทราบในจุดที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ หรือเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ลิงก์ภายนอก เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์, บริการ, และแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม ซึ่งการปฏิบัติด้านข้อมูลอาจแตกต่างจากของเรา การเชื่อมโยงไปตามลิงก์เหล่านี้ อาจนำผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์, บริการ, และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจเสนอเนื้อหาหรือเกม, หรือดำเนินการแข่งขันหรือการชิงโชค ที่แยกออกไปจากเว็บไซต์ของเรา หากผู้เข้าชมสนใจข้อเสนอของบุคคลที่สามเหล่านี้ พวกเขาควรพิจารณาคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเว็บไซต์, บริการ, และแอปพลิเคชันต่างๆ เหล่านั้นไม่ถูกครอบคลุมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และอาจปฏิบัติตามขั้นตอนที่ต่างกัน 

คุณสมบัติเชิงโต้ตอบสำหรับเยาวชนและผู้ที่บรรลุนิติภาวะ เมื่อผู้เข้าชมที่บรรลุนิติภาวะหรือเยาวชนใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและโปรแกรมเสริมของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา บุคคลที่สามที่ให้บริการคุณสมบัติเหล่านั้น อาจสามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมและข้อมูลกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการแจ้งการเชื่อมโยงของผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง เราขอแนะนำให้ผู้เข้าชมตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านข้อมูลของพวกเขา

กระบวนการทางกฎหมาย, การบังคับใช้กฎหมาย, และธุรกรรมของบริษัท เราและตัวแทน, ผู้ทำสัญญา, และผู้ให้บริการของเรา อาจเปิดเผยข้อมูลที่เรารักษาไว้เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ เช่น การตอบสนองต่อคำสั่งศาล, หมายศาล, กระบวนการทางกฎหมาย, หรือการเรียกร้องหรือการตรวจสอบอื่นๆ นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ หรือที่ๆ เราเชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบ, ป้องกัน, หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, การฉ้อโกงน่าสงสัย, สถานการณ์ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิ, ทรัพย์สิน, หรือความปลอดภัยทางกายของบุคคลใดๆ, การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของเรา, และเพื่อยืนยันหรือบังคับใช้ตามนโยบายที่ควบคุมเว็บไซต์ของเรา และกฎหมายที่บังคับใช้หรืออนุญาตโดยสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ เราอาจโอนข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมของเรา ในกรณีที่มีธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น ถ้าเรา หรือหนึ่งในหน่วยธุรกิจของเรา หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเราถูกซื้อ, ถูกขาย, หรือรวมเข้ากับบริษัทอื่น 

ด้วยความยินยอม เราอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าชมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ ตามความยินยอมที่เหมาะสม หรือตามคำแนะนำของพวกเขา


คุกกี้และข้อมูลด้านเทคนิคอื่นๆ


คุกกี้
 ในบางหน้าบนเว็บไซต์ของเรา เรา, ผู้ให้บริการของเรา, และบุคคลที่สามอื่นๆ อาจใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า "คุกกี้" หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสบการณ์ทางออนไลน์ของผู้เข้าชม เราวางคุกกี้ไว้ในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชม เมื่อพวกเขาเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราสามารถจัดเก็บความชอบของพวกเขา และวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนครั้งที่ผู้เข้าชมใดๆ เข้าใช้เว็บไซต์ของเราและส่วนต่างๆ ของไซต์เหล่านั้น  

เว็บไซต์บางส่วนของเราอาจใช้วัตถุที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง (บางครั้งเรียกว่า "แฟลชคุกกี้") สำหรับ Adobe’s Flash player และแอปพลิเคชันที่คล้ายคลึงกัน เพื่อจัดแสดงเนื้อหาบางอย่าง เช่น วิดีโอตามต้องการ, วิดีโอคลิป, หรืออนิเมชัน เทคโนโลยีนี้อาจจดจำการตั้งค่า เช่น ขนาดหน้าจอหรือการเลือกรูปแบบอักษรอีกด้วย แฟลชคุกกี้ไม่ถูกจัดการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชม แต่สามารถเข้าถึงเครื่องมือการจัดการแฟลชได้จาก เว็บไซต์ของ Adobe 

เทคโนโลยีติดตามอื่นๆ เรา, ผู้ให้บริการของเรา, และบุคคลที่สามอื่นๆ อาจใช้ gifs โปร่งแสง (หรือเครื่องบ่งบอกตำแหน่ง "เว็บบีคอนส์") ภาพ, หรือสคริปต์ที่ใส่ไว้บนหน้าเว็บหรืออุปกรณ์เพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชัน, หรือเพื่อส่งคุกกี้หรือเนื้อหาอื่นๆ ไปยังเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้เข้าชม

ตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ ผู้เข้าชมควรไปที่เมนูช่วยเหลือของเว็บไซต์เบราว์เซอร์ของพวกเขา  หากผู้เข้าชมตัดสินใจไม่รับคุกกี้จากเว็บไซต์ของเรา ผู้เข้าชมรายนั้นอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้  การใช้เว็บไซต์โดยไม่ปฏิเสธคุกกี้และเทคโนโลยีออนไลน์ที่คล้ายกัน ผู้เข้าชมยินยอมให้เราใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล เราไม่ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณป้องกันการติดตามของเว็บไซต์ (Do Not Track) ในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีให้เป็นแบบเดียวกัน เรายังคงทบทวนเทคโนโลยีใหม่ๆ และอาจนำมาตรฐานมาใช้ เมื่อได้ถูกสร้างขึ้น

Google Analytics หนึ่งในผู้ให้บริการของเรา มีกระบวนการเลือกไม่ใช้ เป็นของตัวเอง ผู้เข้าชมสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของ Google Analytics ได้ ที่นี่ ผู้เข้าชมสามารถควบคุมการใช้ Google Analytics เกี่ยวกับการใช้งานของพวกเขาบนเว็บไซต์ของเราได้ โดยดาวน์โหลดการติดตั้งโปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์ได้ ที่นี่


การโอนย้ายระหว่างประเทศ 


เราดำเนินงานในระดับสากล ดังนั้นจึงอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์เหล่านี้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลที่ให้เป็นไปได้ที่อาจจะถูกโอนย้ายไปและดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเรา, ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของเรา การป้องกันข้อมูลและกฎหมายอื่นๆ ของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อาจไม่ครอบคลุมเท่ากับในประเทศบ้านเกิดของผู้เข้าชม การใช้เว็บไซต์นี้ ผู้เข้าชมยินยอมให้มีการรวบรวม, โอนย้ายข้อมูลระหว่างประเทศ, จัดเก็บ, และประมวลผลข้อมูลของพวกเขาตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่นใดๆ ที่มีให้ขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

พันธสัญญาต่อความปลอดภัยของเรา
 

เรารักษากระบวนการที่มีไว้เพื่อคุ้มครองและช่วยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, รักษาความปลอดภัยของข้อมูล, และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้อง  ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์จะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูล หรือเพื่อให้เป็นไปตามพันธะทางกฎหมายของเรา, การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท, การบังคับใช้ข้อตกลงของเรา, หรือตอบสนองต่อคำขอของผู้เข้าชม
 

ตัวเลือก; คำถาม; ติดต่อเรา 


ผู้เข้าชม รวมถึงพ่อแม่และผู้ปกครองของผู้เข้าชมที่เป็นเด็ก ซึ่งมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือผู้ที่ต้องการตรวจสอบหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้ มีข้อมูลที่ถูกลบ หรือขอให้ยุติการรวบรวม, ใช้ต่อ, หรือ เปิดเผยข้อมูลนี้ สามารถติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลด้านล่าง 

หากผู้เข้าชมไม่ประสงค์ที่จะมีข้อมูลซึ่งถูกเก็บรวบรวมโดยแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ พวกเขาสามารถถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันโดยใช้ขั้นตอนถอนการติดตั้งมาตรฐานที่มีอยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางตลาดหรือเครือข่ายแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่

Warner Bros. Entertainment Inc.
จ่าหน้าถึง: เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเป็นส่วนตัว
4000 Warner Blvd., Bldg. 167
Burbank, CA 91522 
อีเมล:[email protected] 

 

การแจ้งเกี่ยวกับการอัปเดต 

บางครั้งเราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา โดยการใส่ประกาศในเว็บไซต์ที่มีการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือโดยการส่งข้อความอีเมลไปยังพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราสนับสนุนให้ผู้เข้าชมตรวจสอบย้อนกลับเป็นระยะเพื่อทบทวนนโยบายนี้ เพื่อทำความเข้าใจกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ ของเราในปัจจุบัน

อัปเดทครั้งล่าสุด: 16 ธันวาคม 2015

 

 

บริษัท Warner Bros. Entertainment Group ที่ยินยอมที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจเข้าถึงข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา (แม้กระทั่งจากผู้ใช้ที่อยู่ในอาณาเขตอื่น) และอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ด้านล่างนี้เป็นรายการของกลุ่มบริษัท Warner Bros. Entertainment Group ที่ปัจจุบันอาจทำการตลาดให้กับผู้ใช้ของเราด้วยวิธีนี้ เราอาจอัปเดตรายการนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นกรุณาตรวจสอบย้อนหลังเป็นระยะเพื่อให้ได้รับข้อมูลปัจจุบัน 

DC Entertainment
Flixster, Inc.
New Line Productions, Inc.
Telepictures Production Inc.
TMZ Productions Inc.
Turbine, Inc.
WB Games Inc.
Warner Bros. Animation Inc.
Warner Bros. Digital, a division of Warner Bros. Technical Operations Inc.
Warner Bros. Consumer Products Inc.
Warner Bros. Digital Distribution, a division of Warner Bros. Home Entertainment Inc.
Warner Bros. Distributing Inc.
Warner Bros. Entertainment Inc.
Warner Bros. Interactive Entertainment, a division of Warner Bros. Home Entertainment Inc.
Warner Bros. International Television Distribution Inc.
Warner Bros. Pictures, a division of WB Studio Enterprises Inc.
Warner Bros. Studio Facilities, a division of WB Studio Enterprises Inc.
Warner Bros. Technology Solutions, a division of Warner Bros. Entertainment Inc.
Warner Bros. Worldwide Television Distribution Inc.
Warner Bros. Television, a division of WB Studio Enterprises Inc.
Warner Bros. Television Group
Warner Home Video, a division of Warner Bros. Home Entertainment Inc.

 

ด้านล่างนี้เป็นรายการบางส่วนของบริษัท Time Warner ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Warner Bros. Entertainment Group ซึ่งเราอาจจะแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมจากเว็บไซต์ของเรา เราอาจอัปเดตรายการนี้เป็นครั้งคราวด้วยบริษัท Time Warner อื่นเพิ่มเติม ดังนั้นกรุณาตรวจสอบย้อนหลังเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

The Cartoon Network, Inc.
Home Box Office, Inc.
Time Warner Inc.
Turner Broadcasting System, Inc.