Warner Bros. B2B Privacybeleid

Datum van inwerkingtreding: 5 maart 2019

Dit privacybeleid legt uit hoe uw informatie wordt verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt door Warner Bros.-entiteiten (“wij”, "we" of “ons”). “Informatie” wordt hieronder gedefinieerd en bevat onder meer gegevensinformatie die personen en apparaten identificeert. Dit privacybeleid legt u ook uit hoe u toegang kunt krijgen tot uw informatie, deze bij kunt werken en hoe u bepaalde keuzes kunt maken over hoe uw informatie wordt gebruikt.

Dit privacybeleid heeft betrekking op zowel onze online als offline gegevensverzameling, waaronder informatie die we verzamelen via onze diverse kanalen, zoals websites, apps, sociale netwerken van derden, klantenservicecentra, studio’s, attracties/tentoonstellingen, verkooppunten en evenementen. Houd er rekening mee dat wij informatie, die we via verschillende bronnen verzamelen, kunnen combineren, waaronder informatie die wordt verzameld door verschillende Warner Bros.-entiteiten (zo kunnen wij bijvoorbeeld informatie combineren die is verzameld van een Warner Bros.-website met informatie die wij verzamelen tijdens een evenement of informatie die wij ontvangen van onze partners).

De Warner Bros.-entiteit waarmee u contact heeft, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de informatie die wij over u verwerken. Sommige websites, mobiele apps, en online diensten (gezamenlijk onze “sites”) hebben meerdere verantwoordelijken voor de verwerking van uw informatie. Voor meer informatie zie hier.

Lees dit privacybeleid aandachtig; het helpt u te begrijpen hoe wij uw informatie gebruiken en waarom wij deze gebruiken. Als u vragen heeft over dit hier bereiken via ons portaal voor verzoeken voor individuele rechten of via Warner Bros. Privacykantoor, 4000 Warner Blvd., Bldg. 3, Burbank, CA 91522 USA.

 1. De manier waarop wij uw informatie gebruiken
  1. Welke informatie verzamelen wij?
  2. Hoe verzamelen wij informatie?
  3. Hoe gebruiken wij deze informatie, en wat zijn onze redenen daarvoor?
  4. Hoe delen wij uw informatie?
 2. Cookies
 3. Bewaren van uw informatie
 4. Uw rechten en hoe u ons kunt bereiken
 5. Wijzigingen in dit privacybeleid
 6. Warner Bros.-groepsmaatschappijen

1. De manier waarop wij uw informatie gebruiken

 

A. Welke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen en combineren verschillende soorten informatie, en verwijzen in dit privacybeleid naar deze informatie gezamenlijk als “Informatie”. Bijvoorbeeld:

Als u ons benadert voor meer informatie of zich registreert op onze sites, kunnen wij de volgende informatie verzamelen:

 • naam;
 • naam van de organisatie, vennootschap of entiteit die u vertegenwoordigt;
 • zakelijk adres/adres van uw bedrijf;
 • zakelijke e-mail/e-mail van uw bedrijf;
 • zakelijk telefoonnummer/telefoonnummer van uw bedrijf of persoonlijk telefoonnummer

Wij zullen ook informatie verzamelen met betrekking tot het gebruik van de website en andere diensten die verband houden met de website. Bijvoorbeeld:

 • als u journalist bent, kunnen wij gegevens verzamelen over persevenementen die u bijwoont of waarover u informatie vraagt, of inhoud of materiaal waartoe u toegang krijgt;
 • als u zakelijke partner bent, kunnen wij informatie verzamelen over de diensten die u levert of diensten die wij aan u leveren en gedetailleerde bedrijfsinformatie, die specifieke informatie over het personeel van uw bedrijf kan omvatten;
 • als u onze productieruimte huurt (of een aanvraag met betrekking tot deze ruimte indient), zullen wij informatie verzamelen over de diensten en faciliteiten die u nodig heeft.

soms kunnen wij u vragen om relevante gevoelige informatie vrij te geven, zoals informatie met betrekking tot uw gezondheid om ons te helpen bij het beheer en de levering van de diensten die wij u aanbieden. Als u ervoor kiest om gevoelige informatie vrij te geven, zullen wij deze alleen verwerken als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij hiervoor een andere rechtsgrond hebben. Wij zullen deze gevoelige informatie verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Daarnaast zullen wij de volgende informatie verzamelen, als u een van onze sites bezoekt:

 • account- en inloggegevens, technische informatie over de manier waarop u onze website of mobiele diensten gebruikt, waaronder het internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, het type en de versie van uw browser, tijdzone-instelling, het type en de versie van de browserplugin, het besturingssysteem, het platform en de apparaatgegevens;
 • informatie over uw bezoek aan onze sites en onze andere websites, waaronder informatie over hoe en wanneer u onze site bezocht, hoe u onze site heeft gebruikt en waar u vervolgens naartoe ging (waaronder volledige url’s en methoden die worden gebruikt om verder te browsen).

Wij verzamelen ook andere informatie om ons te helpen uw gebruik van onze sites te personaliseren, zoals:

 • informatie verzameld van onze sites, en elders op het internet door middel van cookies, pixeltags, apparaat-ID's en andere technologieën, waaronder informatie over het type apparaat, de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, uw internetserviceprovider of mobiele provider, unieke apparaat-ID, MAC-adres, IP-adres, apparaat- en browserinstellingen, de webpagina’s en apps die u gebruikt, reclame die u ziet en waarmee u communiceert, en bepaalde informatie over het gebruik van de site. Zie “Cookies en andere technische informatie” voor meer informatie over hoe wij deze technologieën kunnen gebruiken om deze informatie te verzamelen.
 • informatie over uw interesses, voorkeuren en demografie (zoals leeftijd en geslacht);
 • locatiegegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze sites te bezoeken.

B. Hoe verzamelen wij informatie?

Wij (en andere organisaties waarmee wij samenwerken, zoals onze leveranciers en dienstverleners) kunnen op verschillende manieren informatie verzamelen, waaronder:

 • Rechtstreeks van u:
  • Bijvoorbeeld wanneer u zich registreert als gebruiker op een van onze sites, of belangstelling toont voor onze producten tijdens een evenement);
  • In enkele gevallen is het verplicht om deze informatie te verstrekken, zodat wij in staat zijn om op een zinvolle manier te reageren op uw vraag of om de informatie of dienst te leveren die u hebt gevraagd. Verplichte gegevensvelden worden duidelijk aangegeven op het moment dat u ons de informatie verstrekt.
 • Via andere bronnen:
  • Wij werken nauw samen met derden die diensten aan ons leveren (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners, onderaannemers die technische diensten leveren, reclamenetwerken, sociale netwerkplatformen, aanbieders van analyses, leveranciers die zoekinformatie verschaffen) en wij kunnen ook informatie van hen over u ontvangen;
  • Als u uw socialmedia-accounts via onze sites of een van onze apps koppelt, worden bepaalde gegevens van uw socialmedia-account met ons gedeeld, die informatie kunnen omvatten die deel uitmaakt van uw profiel of het profiel van uw vrienden;
  • Wij kunnen informatie die wij over u verzamelen via andere bronnen combineren met de informatie die u ons rechtstreeks verstrekt. Wij kunnen deze gecombineerde informatie gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid.
 • Via uw browser of apparaat of via onze servers:

Als u onze sites bezoekt of onze apps gebruikt, wordt bepaalde informatie door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat verzameld en wij verzamelen ook uw IP-adres (hiermee kunnen wij uw computer of apparaat herkennen wanneer u onze sites gebruikt) via onze serverlogbestanden.

 • Het verzamelen van gegevens via u over andere personen:

U kunt in de gelegenheid worden gesteld om informatie over andere personen in te dienen. U kunt hen bijvoorbeeld uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten op onze sites, hen een bericht sturen via onze sites of ons een verwijzing sturen. Door deze verzoeken te verwerken, kunnen wij informatie over de andere persoon ontvangen, waaronder gegevens zoals zijn/haar naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, of informatie over de interesses van de ontvanger in en het gebruik van verschillende producten, programma’s, diensten en inhoud. In bepaalde omstandigheden kunt u ook uw vrienden uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten door hun contactgegevens te verstrekken of door contacten te importeren uit uw adresboek of via social media. In deze gevallen dient u ervoor te zorgen dat u deze personen ervan op de hoogte hebt gesteld dat u hun persoonlijke gegevens met ons zult delen. Houd er rekening mee dat wanneer wij contact met hen opnemen, wij uw identiteit openbaar kunnen maken.

 • Cookies:

Als u een van onze sites bezoekt, kunnen wij cookies gebruiken. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, raadpleeg het gedeelte “Cookies” hieronder.

Links van derden, sponsors en adverteerders.

Onze producten en diensten kunnen links bevatten naar andere websites of diensten die niet onder dit privacybeleid vallen en waar de wijze van omgang met informatie mogelijk verschilt met die van ons. Wij zijn geen eigenaar of beheerder van deze websites of diensten. Als u op een van de links op onze sites klikt, dient u het privacybeleid van dergelijke websites of diensten van derden te raadplegen voordat u informatie indient, aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over de manier waarop dergelijke websites of diensten uw informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken of anderszins verwerken.

Wij kunnen inhoud of programma's op onze sites aanbieden die worden gesponsord door of worden geco-brand met geïdentificeerde derden (bijv. wedstrijden, sweepstakes of promoties). Deze derden kunnen informatie verkrijgen die u hen vrijwillig verstrekt om van het aanbod gebruik te maken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling en het gebruik van uw informatie door deze derden. U wordt echter op de hoogte gesteld op het moment van het verzamelen van dergelijke informatie, of deze derden dergelijke informatie zullen verkrijgen, hoe deze zal worden verwerkt en aan wie deze informatie zal worden overgedragen.

C. Hoe gebruiken wij deze informatie, en wat zijn onze redenen daarvoor?

Wij gebruiken uw informatie voor verschillende doeleinden die verband houden met de producten en diensten die wij u leveren of van u afnemen. Juridisch gezien zijn er verschillende redenen om dit te doen. Hieronder hebben we hier een verklaring voor uiteengezet.

 • Voor doeleinden die verband houden met onze zakelijke relatie:
  • om u te voorzien van de informatie en diensten die u van ons vraagt of koopt of die u aan ons verstrekt, om met u te communiceren over deze diensten en om te reageren op uw vragen en opmerkingen;
  • om u servicegerelateerde informatie en administratieve informatie te sturen, zoals wijzigingen in onze voorwaarden en beleidslijnen;
  • om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze sites of onze diensten, wanneer u daarvoor kiest;
  • om onze zakelijke relatie te beheren, zoals het aanbestedingsproces, contractonderhandelingen, dagelijkse correspondentie, betalingen en het uitvoeren van due diligence-werkzaamheden.

Wij gebruiken uw informatie op deze manier omdat wij een contract met u hebben (bijvoorbeeld een contract om diensten aan u te leveren of diensten van u te betrekken) of omdat het in ons rechtmatig belang is om dit te doen (het is bijvoorbeeld in ons belang om met bepaalde groepen mensen te kunnen communiceren in een 'business to business'-hoedanigheid om onze producten en diensten te promoten).

 • Voor reclame- en marketingdoeleinden, waaronder het meten van de doeltreffendheid van onze marketing:
  • om u per e-mail, telefoon, SMS, MMS of andere elektronische wijze informatie te sturen over films, televisieprogramma’s, productiefaciliteiten, spelletjes of andere producten of diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond;
  • om contact met u op te nemen en u te informeren over andere diensten die wij aanbieden en waarvan wij denken dat u hier mogelijk interesse in hebt (dat wil zeggen om u marketingmateriaal te sturen waarvan wij denken dat het voor u interessant is);
  • om de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes en onze reclames te meten (dat wil zeggen zodat wij kunnen achterhalen waarin mensen wel of geen interesse hebben);
  • om enquêtes te voeren of uw feedback te verkrijgen;
  • om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze websites over producten, diensten, promoties en aanbiedingen waarin u of andere gebruikers van onze sites mogelijk interesse hebben;
  • om een directere relatie met u te ontwikkelen voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven (zoals u uitnodigen voor evenementen) en om een online profiel van u te ontwikkelen;

Wij kunnen cookies gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden. Voor informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, verwijzen wij u hieronder naar de sectie “Cookies”.

Om rechtstreeks contact met u op te nemen over marketinggerelateerde zaken, kunnen wij in sommige gevallen uw toestemming nodig hebben. In andere scenario's (bijvoorbeeld wanneer we direct marketing sturen naar iedereen in een 'business to business'-hoedanigheid, online reclame aan u aanbieden, een profiel van u aanmaken om meer inzicht te krijgen in uw interesses en voorkeuren; of de doeltreffendheid van onze marketing meten), zullen we vertrouwen op onze legitieme belangen als bedrijf.

ndien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij om uw toestemming vragen om contact met u op te nemen (zoals via telefoon, e-mail, sms of andere middelen).

 • Voor administratieve en interne zakelijke doeleinden:
  • om ervoor te zorgen dat de inhoud op onze sites op de meest efficiënte en relevante manier wordt gepresenteerd voor u en uw apparaat en om de ervaring en de inhoud van onze sites af te stemmen op de manier waarop u de site gebruikt;
  • om onze sites te beheren, monitoren en verbeteren en voor interne activiteiten, inclusief het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden;
  • voor onze interne zakelijke doeleinden, zoals het analyseren en beheren van onze activiteiten, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, het verbeteren van onze sites en onze diensten en producten en het identificeren van gebruikstrends.

Het is in ons rechtmatig belang als bedrijf om uw informatie op deze manier te gebruiken. Zo hebben we er bijvoorbeeld duidelijk belang bij dat onze site goed werkt en dat onze producten en diensten van hoge kwaliteit en efficiënt zijn.

 • Voor veiligheids-, juridische en nalevingsdoeleinden:
  • als onderdeel van onze inspanningen om onze sites veilig en beveiligd te houden;
  • om fraude of andere illegale activiteiten te detecteren en voorkomen;
  • in ieder geval wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of gepast is om te voldoen aan wetten of juridische processen (met inbegrip van wetten of juridische processen in andere landen);
  • om onze rechten of eigendommen (of de rechten of eigendommen van anderen) te beschermen en onze rechten uit te oefenen of te verdedigen en de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden.

In sommige gevallen zullen wij uw informatie moeten gebruiken om te voldoen aan een juridische verplichting (bijvoorbeeld als wij een legitiem verzoek ontvangen van een ordehandhavingsinstantie) en in andere gevallen (zoals de detectie van fraude of het waarborgen van de veiligheid van de site) zullen wij vertrouwen op ons rechtmatig belang als een bedrijf om uw informatie op deze manier te gebruiken.

D. Hoe delen wij uw informatie?

(i) Delen van informatie binnen onze groep:

Wij maken deel uit van een grote wereldwijde groep van bedrijven die diverse activiteiten en bedrijfsprocessen met elkaar deelt. Wij kunnen uw informatie delen met een lid van onze groep als onderdeel van onze zakelijke relatie met u, of omdat het in ons rechtmatig belang is om dat te doen (bijvoorbeeld, als u een dienst of informatie bij ons aanvraagt kan de levering van die dienst of informatie worden uitgevoerd door een ander lid van onze groep). U kunt hier een lijst van bedrijven binnen onze groep zien die mogelijk uw informatie ontvangen.

(ii) Delen met organisaties die diensten aan ons leveren:

Wij schakelen verschillende derden in om diensten aan ons te verlenen, en dit zal vaak betekenen dat wij uw informatie met hen moeten delen (het is in ons rechtmatig belang om dit te doen, aangezien wij niet altijd de mogelijkheden of commerciële redenen hebben om deze diensten zelf te verlenen). Wij zullen er in elk geval voor zorgen dat deze derden uw informatie alleen mogen gebruiken om de relevante diensten aan ons te leveren. Wij zullen er altijd voor zorgen dat wij organisaties gebruiken die wij vertrouwen om uw informatie op de juiste wijze en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving te beheren.

Bij wijze van voorbeeld kunnen wij dienstverleners inschakelen om: het boekingsproces voor het huren van productiefaciliteiten te beheren, persevenementen te organiseren, de site of andere inhoud of diensten te hosten, bepaalde functies van onze sites te beheren, advertenties aan te bieden, e-mails te versturen namens ons, promoties en onderzoek uit te voeren, onze netwerkstatus te beheren en te analyseren, de responsiviteit van onze diensten en de doeltreffendheid van onze advertenties te beoordelen, en alle online transacties, audits en andere soortgelijke diensten te verwerken.

Wij kunnen ook af en toe samenwerken met online adverteerders, socialemediaplatforms en advertentienetwerken om advertenties aan u en anderen te leveren, op maat te maken en te meten, zowel op onze sites als elders op het internet (waaronder op socialmediaplatforms).

(iii) Delen met betrekking tot wijzigingen aan onze groepsstructuur of het eigenaarschap van ons bedrijf:

Het kan nodig zijn om uw informatie bekend te maken in het geval van een zakelijke transactie, bijvoorbeeld als wij of een van onze bedrijfsonderdelen of onze relevante activa worden overgenomen door, verkocht aan of gefuseerd met een ander bedrijf of als onderdeel van een faillissementsprocedure of een bedrijfsreorganisatie.

(iv) Delen om de wetten na te leven:

Er kunnen zich scenario's voordoen waarin wij wettelijk verplicht zijn om uw informatie openbaar te maken of te delen, zoals: (i) in verband met fraudepreventieactiviteiten, (ii) wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk is om illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, (iii) in situaties waarbij sprake kan zijn van een schending van onze gebruiksvoorwaarden of andere regels, (iv) om onze rechten en de rechten en veiligheid van anderen te beschermen, en (v) zoals anderszins vereist door de wet.

(v) Met uw toestemming:

In sommige gevallen kunnen wij uw toestemming vragen om informatie aan derden openbaar te maken.

 

Internationale overdrachten

Wij zijn internationaal actief en voor sommige processen die te maken hebben met ons gebruik van uw informatie is het nodig dat uw informatie wordt opgeslagen of verwerkt in landen buiten het land waar u zich bevindt. In het bijzonder kan uw informatie worden overgedragen aan en worden verwerkt in de Verenigde Staten, waar sommige van onze systemen zich bevinden.

Telkens wanneer wij uw informatie buiten een land of regio, zoals de Europese Economische Ruimte, overdragen, zullen wij ervoor zorgen dat wij de nodige stappen ondernemen om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten. Daarom zullen wij er, waar nodig, voor zorgen dat er passende waarborgen zijn door gebruik te maken van passende contractuele mechanismen, zoals de EU-modelcontractbepalingen, of door te vertrouwen op de deelname van de dienstverleners aan een goedgekeurd internationaal mechanisme voor gegevensoverdracht, met inbegrip van het EU-VS-privacyschild of de vaststelling van bindende bedrijfsregels. Voor meer informatie over de -documenten die wij gebruiken om uw informatie te beschermen wanneer deze wordt overgedragen buiten uw land of regio dient u hier een verzoek in via ons portaal voor individuele rechten.

2. Cookies

Wij, en onze dochterondernemingen, externe dienstverleners en partners versturen “cookies” naar uw apparaat of gebruiken soortgelijke technologieën om uw online ervaring met ons te begrijpen en verbeteren en tevens via onze advertenties en media op het internet, waaronder socialemediawebsites, mobiele apps, en videospelletjes.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden geplaatst. Wij gebruiken ook pixels of “web beacons” die uw gebruik van onze site monitoren. Web beacons zijn kleine stukjes code die een methode bieden voor het afleveren van een grafische afbeelding op een webpagina met het oog op de overdracht van gegevens, zoals het IP-adres van het apparaat dat de pagina waarop het web beacon verschijnt heeft gedownload, de url van de pagina waarop het web beacon verschijnt, het tijdstip waarop de pagina met het web beacon werd bekeken, het type browser dat het web beacon heeft opgehaald en het identificatienummer van een cookie dat eerder door de server werd geplaatst op het apparaat. Wij integreren ook “softwareontwikkelingskits (“SDK’s”), javascripts of stukjes code in onze applicaties/videospelletjes om soortgelijke functies uit te voeren, zoals cookies en web beacons. SDK’s verzamelen bijvoorbeeld technische en gebruiksinformatie, zoals identificatiegegevens van mobiele apparaten en uw interacties met onze apps. Sommige van onze websites gebruiken lokaal opgeslagen objecten ("LSO’s”) om bepaalde inhoud aan te bieden, zoals video on demand, videoclips of animatie en een betere gebruikservaring.

Wij kunnen cookies en andere technologieën gebruiken om uw browser of apparaat te herkennen, uw voorkeuren te bewaren, bepaalde functies te bieden, en informatie te verzamelen over uw online interacties met ons, onze inhoud en onze communicatie. Wanneer u bijvoorbeeld met ons communiceert via e-mail, web beacons en andere technologieën die in staat zijn om HTML te gebruiken, laten deze ons weten of u onze e-mails hebt ontvangen en geopend, op een koppeling hebt geklikt of op een andere manier met onze inhoud hebt gecommuniceerd, en deze informatie kan in verband worden gebracht met eerder verzamelde informatie.

Wij gebruiken ook cookies en andere technologieën (i) om onze sites, producten, apps, diensten en videospelletjes te leveren, ontwikkelen, beheren, personaliseren, beschermen en verbeteren en onze bedrijfsactiviteiten uit te oefenen, (ii) om analyses uit te voeren, waaronder het analyseren van en rapporteren over gebruik en prestatie van onze inhoud en marketingmaterialen, (iii) om te beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere onwettige activiteiten, (iv) om geaggregeerde gegevens te creëren over groepen of categorieën van onze gebruikers, en (v) om gebruikers te synchroniseren tussen apparaten, aangeslotenen en partners, en (vi) voor ons en onze aangeslotenen en partners, om producten, apps of diensten aan te bieden, op de markt te brengen of er reclame voor te maken. Cookies en andere technologieën bevorderen, beheren en meten ook de prestaties van advertenties die door of via ons worden getoond.

Cookies en andere technologieën beheren. Om uw cookie-voorkeuren in te stellen, klikt u op de knop Privacyinstellingen/Cookie-voorkeuren op onze website, of gebruikt u uw app-/browserinstellingen.

Vereiste cookies

Deze cookies zijn vereist om de kernfunctionaliteit van de site mogelijk te maken.

Deze zijn essentieel om u in staat te stellen te bladeren op onze sites of apps en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde secties. Zonder deze cookies kunnen diensten zoals het inschakelen van geschikte inhoud op basis van uw type apparaat niet worden geleverd.

Functionele cookies

Met deze cookies kunnen wij het sitegebruik analyseren met als doel de prestatie te meten en verbeteren.

Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze websites of apps gebruikt, zodat wij gebruikersinteracties kunnen monitoren en begrijpen. Wij kunnen hiervoor mogelijk externe dienstverleners gebruiken zoals Google Analytics die hun eigen cookies of soortgelijke technologie├źn kunnen gebruiken. De informatie wordt gebruikt om onze site of apps te verbeteren. U kunt hier meer informatie vinden over de cookies van Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Om u af te melden op Google Analytics met betrekking tot uw gebruik van onze websites, kunt u de plug-in via deze link downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Hiermee kunnen onze site of apps uw keuzes onthouden (zoals uw gebruikersnaam of de regio waarin u zich bevindt) en bieden ze verbeterde, persoonlijkere functies. Deze kunnen ook worden gebruikt om uw wijzigingen in betreffende tekstgrootte, lettertypes en andere delen van webpagina’s die u kunt aanpassen, te onthouden. Deze kunnen ook diensten leveren die u heeft aangevraagd, zoals het bekijken van een video of reageren op een blog.

Cookies voor reclame/social media

Deze cookies worden gebruikt door reclamebedrijven om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor u en door socialmediabedrijven om uw betrokkenheid bij hun platformen te vergemakkelijken.

Deze worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deelknop op social media of "like"-knop op onze site of apps of wanneer u uw account koppelt of interacteert met onze inhoud op of via een socialmediawebsite. Het sociale netwerk zal registreren dat u dit hebt gedaan. Deze informatie kan worden gekoppeld aan gerichte/reclame-activiteiten.

Op dit moment nemen we geen maatregelen om te reageren op Do Not Tracksignalen omdat er nog geen uniforme technologische standaard is ontwikkeld. Wij blijven nieuwe technologieën evalueren en kunnen een standaard invoeren zodra deze is gecreëerd.

UW KEUZES

Marketingcommunicatie en delen met derden. Wij bieden u de mogelijkheid om uw voorkeuren kenbaar te maken met betrekking tot het ontvangen van bepaalde marketingcommunicatie van ons en het delen van informatie met partners voor hun directe marketingdoeleinden. Als u in de toekomst besluit dat u deze voorkeuren wilt bijwerken, kunt u (i) hier inloggen op een account dat u mogelijk bij ons hebt aangemaakt om uw instellingen aan te passen, of (ii) een verzoek in te dienen via ons portaal voor het aanvragen van individuele rechten. Om u af te melden voor het ontvangen van onze e-mails met marketingcommunicatie, kunt u ook de instructies volgen voor het "afmelden" in elke marketingmail die u van ons ontvangt. Als u er eerder voor hebt gekozen om pushmeldingen op uw mobiele apparaat van ons te ontvangen, maar deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeuren beheren via uw apparaat of app-instellingen, afhankelijk van het type apparaat.

Advertentiekeuzes.

Wij werken samen met gerenommeerde derden om advertenties te presenteren en houden ons bezig met het verzamelen van gegevens, het rapporteren, het leveren van advertenties en het meten van reacties, en het analyseren van websites op onze websites en op websites van derden op het internet en applicaties gedurende een bepaalde periode. Deze derden gebruiken cookies, web beacons, pixels of soortgelijke technologieën om deze activiteit uit te voeren. Zij verkrijgen ook informatie over toepassingen die u gebruikt, websites die u bezoekt en andere informatie van uw apparaten en browsers om u te helpen bij het maken van advertenties die relevanter zijn voor uw interesses op en buiten onze websites en op uw apparaten en browsers. Deze vorm van reclame staat bekend als op interesse gebaseerde reclame. Zij gebruiken deze informatie ook om verschillende browsers en apparaten samen te voegen ten behoeve van op interesse gebaseerde reclame en andere doeleinden zoals analyse.

Voor meer informatie over op interesse gebaseerde reclame op uw desktop of mobiele browser en uw mogelijkheid om u af te melden voor dit soort reclame van derden die deelnemen aan zelfreguleringsprogramma's, gaat u naar Your Online Choice en/of de EDAA Self-Regulatory Initiative for Online Behavioral Advertising.

Houd er rekening mee dat elke keer dat u zich afmeldt via deze programma's dit van toepassing is op op interesse gebaseerde reclame door derden die u selecteert, maar dat het nog steeds mogelijk is gegevens te verzamelen voor andere doeleinden, waaronder onderzoek, analyse en interne activiteiten. U kunt reclame blijven ontvangen, maar die reclame zal minder relevant zijn voor uw interesses.

Afhankelijk van uw mobiele apparaat en besturingssysteem kunt u meer opties hebben. De meeste besturingssystemen van apparaten (bijvoorbeeld iOS voor Apple-telefoons, Android voor Android-toestellen en Windows voor Microsoft-apparaten) geven bijvoorbeeld hun eigen instructies over hoe de levering van gepersonaliseerde advertenties in applicaties kan worden beperkt of voorkomen. U kunt het ondersteunend materiaal en/of de privacy-instellingen voor de respectievelijke besturingssystemen bekijken om meer te weten te komen over deze functies en hoe ze van toepassing zijn op gepersonaliseerde advertenties in de applicatie.

Nauwkeurige locatiegegevens Om het verzamelen van nauwkeurige locatiegegevens van uw mobiele apparaat via onze mobiele apps uit te schakelen, gaat u naar de instellingen op uw mobiele apparaat en kiest u ervoor om deze verzameling te beperken.

3. Bewaren van uw informatie

In grote lijnen zullen wij uw informatie slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Dit betekent dat de bewaartermijnen zullen variëren afhankelijk van het soort informatie en de reden waarvoor wij in de eerste plaats over uw persoonlijke gegevens beschikken. Zo worden sommige persoonlijke gegevens met betrekking tot de dienstverlening aan u of door u gedurende een aantal jaren bewaard om te voldoen aan diverse financiële en fiscale wettelijke verplichtingen. Andere servicegerelateerde persoonlijke gegevens kunnen voor een andere periode worden bewaard, omdat het in ons rechtmatig belang is om dit te doen om een passende follow-upservice te kunnen verlenen of ontvangen.

Wij beschikken over een gedetailleerd intern bewaarbeleid dat verschillende bewaartermijnen voor verschillende categorieën persoonlijke gegevens vastlegt, afhankelijk van onze wettelijke verplichtingen en of er een commerciële behoefte bestaat. Na het verstrijken van een bewaartermijn worden de persoonlijke gegevens veilig verwijderd.

4. Uw rechten en hoe u ons kunt bereiken

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals die in de EU) kunt u de volgende rechten hebben met betrekking tot uw informatie:

(a) om ons te vragen uw informatie niet te gebruiken voor directmarketingdoeleinden;
(b) om te vragen welke informatie wij over u in ons bezit hebben en om te weten te komen hoe wij uw informatie verwerken (en in sommige gevallen kunt u ons vragen om een kopie aan een derde te verstrekken);
(c) om ons te vragen om informatie die onjuist is te corrigeren of bij te werken;
(d) om in sommige (maar niet alle) omstandigheden te vragen om informatie te verwijderen;
(e) om ons te vragen tijdelijk te stoppen met het gebruik van uw informatie als u niet gelooft dat wij het recht hebben om deze te gebruiken, of om ons te stoppen uw informatie te gebruiken;
(f) in bepaalde omstandigheden niet onderworpen te zijn aan beslissingen die uitsluitend op basis van "geautomatiseerde verwerking" worden genomen (dat wil zeggen het recht om niet onderworpen te worden aan beslissingen die uitsluitend door algoritmen of computers zonder input van een mens worden genomen).

Als u een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop wij uw informatie gebruiken (of vragen over dit privacybeleid), dien dan hiereen verzoek in via ons portaal voor aanvragen voor individuele rechten.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

5. Wijzigingen in dit privacybeleid

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid bijwerken. Wij zullen redelijke maatregelen nemen om substantiële wijzigingen te communiceren die wij in de toekomst in het privacybeleid kunnen aanbrengen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een update op onze websites of door u een bijgewerkte versie van het privacybeleid toe te sturen.

6. Warner Bros.-groepsmaatschappijen

Warner Bros. Entertainment Group: Maatschappijen die behoren tot de Warner Bros. Entertainment Group kunnen toegang krijgen tot de informatie die wordt verzameld van gebruikers op onze website (zelfs van gebruikers die in een ander gebied gevestigd zijn) en kunnen deze informatie gebruiken voor de doeleinden die u in ons privacybeleid worden meegedeeld. Deze bedrijven staan hier vermeld. We kunnen deze lijst van tijd tot tijd bijwerken, dus we raden u aan om deze lijst regelmatig te controleren om up-to-date te blijven.