DINA RÄTTIGHETER ANGÅENDE INTEGRITET

Warner Bros värdesätter din integritet. För att göra en förfrågan rörande dina personuppgifter och dina rättigheter i samband med dessa följer du motsvarande länk nedan för att komma igång.

Jag är en konsument.
Konsumenter är personer som har haft kontakt med WB via studiorundturer, nyhetsbrev, e-postreklam, abonnemangstjänster, webbplatser eller mobilappar.

Jag är en spelare.
Spelare är personer som har haft kontakt med WB via spel som ägs av WB (t.ex. Shadow of War, Lego, Mortal Kombat, Injustice, Game of Thrones).

Jag är en anställd/entreprenör/sökande.
Anställda/entreprenörer/sökande innefattar nuvarande och tidigare anställda, entreprenörer, praktikanter och arbetssökande.

Jag är en talang/medverkare.
Talanger/medverkare är personer som ansökt till, medverkat i eller bidragit till ett TV-program, en film, andra video-/audioformat eller WB-innehåll.

Jag är en affärspartner/leverantör.
Affärspartners/leverantörer innefattar försäljare och tjänsteleverantörer som behandlar data samt de som vidarebefordrar förfrågningar i samband med projekt för vilka WB behandlar konsumentdata.

Sekretessmeddelande
Warner Bros Entertainment Inc. (WB) kommer att behandla information som lämnas via denna portal, och all information som samlas in som en del av din förfrågan, för att svara på din förfrågan och att följa lagen. Vi kan också använda denna information för ändamål i samband med administration, hantering och analytiska tjänster i enlighet med våra legitima intressen. Vi kan dela din information med våra dotterbolag och tredje parter (t.ex. tjänsteleverantörer och juridiska rådgivare), av vilka en del kan vara belägna utomlands. Vid behov kan WB implementera godkända förfaranden för internationella dataöverföringar (såsom EU:s standardavtalsklausuler). WB behåller dina uppgifter i sex (6) år efter det att din förfrågan stängs. Med förbehåll för tillämplig lag kan du ha rätt att få tillgång till, rätta/ändra, radera, begränsa eller invända mot behandling av dina uppgifter. För att nyttja dessa rättigheter ska du skicka in en förfrågan via denna portal: Du kan även kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.