PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Warner Bros. zależy na Twojej prywatności. Aby złożyć wniosek w sprawie swoich danych osobowych i możliwych praw z nimi związanych, wybierz odpowiedni link z zamieszczonych poniżej.

Jestem klientem.
Do klientów zalicza się osoby, które nawiązały relację z WB poprzez zwiedzenie studia, biuletyny, materiały marketingowe przesyłane drogą elektroniczną, subskrypcje, strony internetowe lub aplikacje mobilne.

Jestem graczem.
Do graczy zalicza się osoby, które nawiązały relację z WB poprzez korzystanie z gier będących własnością WB (np. Cień Wojny, Lego, Mortal Kombat, Injustice, Gra o Tron).

Jestem pracownikiem/ wykonawcą/ osobą starającą się o pracę.
Do pracowników/ wykonawców/ osób starających się o pracę zalicza się aktualnych i byłych pracowników, wykonawców, stażystów oraz osoby starające się o pracę.

Jestem twórcą/współautorem.
Twórca/współautor to osoba, która starała się o występ, wystąpiła lub w inny sposób uczestniczyła w programie telewizyjnym, filmie, innym formacie audiowizualnym bądź innych treściach WB.

Jestem kontrahentem/dostawcą.
Do kontrahentów/dostawców zalicza się dostawców i usługodawców, którzy przetwarzają dane oraz tych, którzy zamierzają złożyć zapytania i wnioski dotyczące projektów, w związku z którymi WB przetwarza dane o konsumentach.

Oświadczenie o zachowaniu prywatności
Warner Bros. Entertainment Inc. (WB) będzie przetwarzać informacje przesłane za pośrednictwem tego portalu oraz wszelkie informacje zebrane w ramach przekazanego wniosku bądź zapytania, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przy równoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami. Możemy ponadto wykorzystać te informacje do celów administracyjnych, zarządczych i analitycznych, które znajdują się w zakresie prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy. Możemy również przekazywać te informacje podmiotom stowarzyszonym i osobom trzecim (np. usługodawcom i doradcom prawnym), również tym, które mają siedziby poza granicami Twojego kraju. W razie potrzeby, WB wdroży zatwierdzone mechanizmy transferów międzynarodowych (takie jak standardowe klauzule umowne UE). WB zachowa Twoje informacje na sześć (6) lat od momentu zamknięcia wniosku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, masz prawo dostępu, edytowania, usuwania, ograniczania danych lub sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich informacji. Aby skorzystać z tych praw, proszę przesłać wniosek za pośrednictwem tego portalu. Możesz również skontaktować się z lokalnym urzędem ochrony danych.