UW PRIVACYRECHTEN

Warner Bros. waardeert uw privacy. Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw gegevens en de bijbehorende rechten die u mogelijk hebt, kunt u de relevante link hieronder selecteren om aan de slag te gaan.

Ik ben een Consument.
Consumenten zijn individuen die bij WB betrokken zijn vanwege studiotours, nieuwsbrieven, marketingmails, abonnementsdiensten, websites of mobiele apps.

Ik ben een Gamespeler.
Gamespelers zijn individuen die bij WB betrokken zijn vanwege WB-games (bijv. Shadow of War, Lego, Mortal Kombat, Injustice, Game of Thrones).

Ik ben een Werknemer/Contractmedewerker/Sollicitant.
Werknemers/Contractmedewerkers/Sollicitanten zijn huidige en voormalige werknemers, contractmedewerkers, stagiaires en sollicitanten.

Ik ben een Talent/Contribuant.
Talenten/Contribuanten zijn individuen die hebben gesolliciteerd, zijn verschenen in of hebben bijgedragen aan een tv-programma, film, een ander video-/audioformat of andere WB-content.

Ik ben een Business Zakenpartner/Leverancier.
Zakenpartners/Leveranciers zijn leveranciers en dienstverleners die gegevens verwerken, evenals diegenen die verzoeken doorsturen met betrekking tot projecten waarvoor WB consumentengegevens verwerkt.

Privacyverklaring
Warner Bros. Entertainment Inc. (WB) verwerkt de informatie die via dit portaal wordt verstrekt, evenals alle informatie die is verzameld als onderdeel van uw verzoek met het doel te kunnen reageren op uw verzoek en om te voldoen aan de wet. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken voor managementdoeleinden en administratieve en analytische doeleinden die binnen onze legitieme belangen vallen. We kunnen uw informatie delen met onze gelieerde bedrijven en derde partijen (zoals dienstverleners en juridisch adviseurs), waarvan sommige zich mogelijk buiten uw land bevinden. Indien nodig, zal WB goedgekeurde internationale overdrachtsmechanismes hanteren (zoals EU-standaardcontractbepalingen). WB bewaart uw informatie zes (6) jaar nadat uw verzoek is afgerond. Onder voorbehoud van de toepasselijke wet, heeft u mogelijk het recht op toegang, wijziging, verwijdering en beperking van de verwerking van uw informatie, of om hiertegen bezwaar te maken. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen via dit portaal. U kunt ook contact opnemen met uw plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming.